Steun ons en help Nederland vooruit

Woonvisie gericht op de toekomst

D66 wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat we in de politieke afwegingen die we maken, ook de belangen van toekomstige bewoners mee moeten nemen. Dat betekent ook dat we in die keuzes rekening houden met demografische ontwikkelingen, zoals krimp en vergrijzing, en toekomstige woonbehoefte. Dit vraagt er op de eerste plaats om dat we als gemeente onze kaders vastleggen in een woonvisie. Op die manier bieden we duidelijkheid aan woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dit vraagt bovendien om regionale afstemming met omliggende gemeenten, als mensen regionaal zoeken naar een nieuwe woning. Tot slot vraagt dit er ook om dat we op een slimme manier nieuwe woningen bouwen en bestaande transformeren, bijvoorbeeld door levensloopbestendig te bouwen en meer bouwen voor ééngezinshuishoudens.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017