Steun ons en help Nederland vooruit

Woningcorporaties richten zich op hun kerntaken

De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen voor mensen met een laag inkomen. D66 vindt daarnaast dat zij een taak hebben in het verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid; de wens van bewoners in de kleine dorpen moet daarbij een grotere rol krijgen. Op deze prioriteiten zullen we aansturen in de prestatieafspraken met woningcorporaties.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017