Steun ons en help Nederland vooruit

Wandel- en fiets infrastructuur

Wandel- en fietspaden worden steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling van stad, dorpen en buitengebied. Niet alleen langs wegen maar vooral via eigen tracés door het buitengebied. D66 vindt het tijd dat deze voor onze economie zo belangrijke infrastructuur net zo wordt benaderd als auto infrastructuur. D66 vindt de wandel- en fietspaden te belangrijk om te wachten tot iedere grondeigenaar akkoord is en wil dat de gemeente dit soort infrastructuur net als autowegen en industrieterreinen via reguliere planbesluiten uitvoert.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017