Steun ons en help Nederland vooruit

Volwasseneducatie op locatie

D66 wil dat ouders van kinderen met een taalachterstand al tijdens de school voor peuters (VVE) een aanbod krijgen voor bijscholing in lezen, schrijven (en rekenen) als blijkt dat zij daar zelf ook moeite mee hebben; volwassen-educatie op locatie dus. De gemeente daagt haar partner-organisaties uit te komen met een innovatief aanbod.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017