Steun ons en help Nederland vooruit

Verduurzaam de landbouw; geef functievermenging op het platteland de ruimte!

D66 zet in op een leefbaar platteland met een transitie naar duurzame landbouw. Bij biologisch-werkende boerderijen wil D66 bredere activiteiten standaard toestaan zoals horeca, bredere voedsel detailhandel, voedselverwerking en zorgactiviteiten. Met andere woorden, D66 wil meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg. Dit moet in omgevingsplannen worden opgenomen. Zoals we eerder aangaven staat D66 voor een duurzame landbouw, dat betekent ook dat we duurzame pluktuinen, stadstuinen en moestuinen gericht op ‘de mienskip’ aanmoedigen. We willen dat de bodemkwaliteit toeneemt en de biodiversiteit verbetert. Hier passen uitgangspunten bij waarbij de functie de oorspronkelijke conditie van een gebied volgt en niet andersom. Dat is goed voor iedereen: de boer, ons eten, de leefbaarheid en het maakt het landschap weer mooier en meer divers.

D66 gaat uit van de eigen kracht van boeren. Een boer die streeft naar een eerlijke, rendabele bedrijfsvoering waarin de consument en samenleving voorop staat en kwaliteit het wint van kwantiteit zodat onze gemeente kan staan voor producten waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017