Steun ons en help Nederland vooruit

Veilig wonen, leven en werken in de gemeente Leeuwarden

D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de afgelopen jaren, maar het is onduidelijk in hoeverre dit komt door een dalende aangiftebereidheid en door verandering van de criminaliteit door de opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit (bijvoorbeeld van cybercriminaliteit). We voelen ons wel steeds onveiliger. D66 vindt het belangrijk de gevoelens van onrust serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de eerste plaats voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast bestrijden.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017