Steun ons en help Nederland vooruit

Toegang tot cultuur door investeren in cultuur

D66 maakt daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur, dit draagt bij aan een open samenleving met gelijke kansen. De afgelopen jaren is door andere partijen veel bezuinigd op cultuureducatie en de bibliotheek. Het muziekcentrum is gesloten. Wijkbibliotheken zijn wegbezuinigd. D66 wil deze verschraling een halt toe roepen en juist meer investeren in kunst en cultuur. Fysieke plekken om samen te komen en elkaar te inspireren als de Kanselarij, de hervormde kerk in Jirnsum en de gereformeerde kerk in Grou kunnen hierbij het verschil maken. D66 wil een centrumfunctie voor amateurmuziek-educatie herstellen. Ook zien we graag weer vakleerkrachten muziek in het primair onderwijs. D66 wil inwoners laten meedenken en meebeslissen over kunst in de publieke ruimte. Daarbij wil D66 blijven investeren in kunstenaars bijvoorbeeld door leegstaande panden (tijdelijk) beschikbaar te stellen.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017