Steun ons en help Nederland vooruit

Stimuleer en creëer toerisme

Inkomsten door toerisme nemen wereldwijd toe. We zien dat Fryslân daar nog te weinig van profiteert. Watertoerisme heeft een grote potentie, ook voor Leeuwarden. D66 wil hier op inzetten in combinatie met zakelijk toerisme (congressen, bedrijfsuitjes en trainingen). Rondom de stad is natuurschoon, rust en ruimte. Het bevaarbaar maken van de Oostelijke vaarroute en het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug sluiten aan bij onze ambitie om meer te profiteren van Leeuwarden als hoofdstad van een waterrijke provincie. In deze ambitie zien wij ook een uitdrukkelijke rol voor de provincie. Genieten van natuur en cultuur zou veel meer als combinatie bij toeristen onder de aandacht gebracht moeten worden.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017