Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen

Sporten en bewegen is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Sport en bewegen voorkomt tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen en nieuwe energie. Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar het ondernemerschap en de creativiteit van verenigingen en andere sport-aanbieders.

Ondernemende verenigingen met oog voor onze vrijwilligers

De gemeente Leeuwarden heeft een rijk verenigingsleven. Het georganiseerde verband waarin enorm veel vrijwilligers mogelijk maken dat er in verenigingsverband kan worden gesport, beschouwen wij als waardevol en uniek. Uit de georganiseerde sport komen onze topsporters voort. Bovendien is de sportvereniging een ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor mensen met een verschillende achtergrond. Sport wordt door sportverenigingen in de regel op diverse niveaus aangeboden en zowel competitief als meer recreatief georganiseerd voor leden. D66 is voorstander van het faciliteren van de georganiseerde sport. Vrijwilligers zijn voor deze verenigingen onmisbaar. D66 wil dat de gemeente dit erkent en vrijwilligers op gepaste wijze ondersteunt. D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken. Ook dit kan er om vragen dat vrijwilligers goed worden ondersteund door de gemeente. Sportkantines vormen een belangrijke bron van inkomsten voor verenigingen. D66 Leeuwarden steunt deze vorm van ondernemerschap en ondersteunt vrijwilligers waar nodig. In kleinere dorpen hebben sportkantines een belangrijke sociale functie, ze zorgen voor binding in de gemeenschap. Ook daarom zijn kantines belangrijk voor D66.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017