Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal ondernemen stimuleren

Opdrachtnemers van de gemeente Leeuwarden leveren een zo duurzaam mogelijke tegenprestatie in de vorm van stage, leer- en/of werkplek voor mensen met een uitkering of beperking (social return). D66 ziet er op toe dat bij alle gemeentelijke aanbestedingen social return plaatsvindt. D66 wil ook social return afspraken maken met opdrachtgevers in het zorgdomein (WMO/Jeugd). Wij willen daarbij de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) introduceren.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017