Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal domein

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Opvoeden van kinderen is primair de taak van de ouders/verzorgers. Op het gebied van jeugdzorg denken we dat vroegtijdige signalering veel voorkomt en daarom zetten we in op preventie en voorlichting. Daarbij geloven we in de kracht en de beleving van het kind en de jeugd zelf. We vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen praten met het kind en over het kind. Daarbij stopt zorg niet bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Op eigen benen staan kan als extra pittig worden ervaren wanneer er geen sterk vangnet is om in terug te vallen.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017