Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor leer/werk experimenten met behoud van uitkering

Volgens D66 zou een overheveling van taken samen moeten gaan met een overheveling van bevoegdheden. Lokale initiatieven vinden vaak geen doorgang omdat zij niet stroken met landelijke wetgeving. De gemeente Leeuwarden dient landelijk extra aandacht te vragen om bijvoorbeeld door middel van de experimentenwet, pilots in Leeuwarden te kunnen starten. Bijvoorbeeld het behalen van een startkwalificatie van mensen die langdurig in de bijstand zitten. Nu is lenen bij de DUO een voorliggende voorziening voor de bijstand, dus bij de start van een studie vervalt dat recht op bijstand. Er is geen financiële prikkel om te gaan studeren. Door samen te werken met de ketenpartners kunnen werk/leer trajecten efficiënter worden ingezet. Op lange termijn goedkoper, – immers geen beroep op bijstand – en een meerwaarde voor de persoon zelf. Een diploma biedt verreweg de meeste kansen om te klimmen op de sociale ladder en het bijstandsniveau te ontgroeien.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017