Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte voor groene daken en gevels!

Regels zitten vergroening vaak in de weg. D66 wil dat de subsidie voor gebruik van groene daken ook gebruikt kan worden voor het creëren van groene gevels.

D66 wil dat de aanvraagprocedures bij de gemeente van subsidie voor groene daken/gevels en aanvragen voor vergunningen voor bijvoorbeeld dakterrassen, dakkapellen, bouwwerken parallel gaan lopen zodat mensen weten wat mogelijk is.

D66 wil dat in de bouwregelgeving de bestaande watercompensatie-eis ook door waterbergende daken kan worden opgelost. Bijvoorbeeld door gebouwen met groene daken uit te sluiten van de eisen met betrekking tot watercompensatie, mits zij een bepaalde aantal millimeter in vierentwintig uur kunnen opvangen.

D66 wil dat de gemeente samen met bouwers en architecten een plan maakt hoe aanpassingen in historische gevels en oude daken verantwoord gedaan kunnen worden. Bewoners die in zo’n geval een groen dak willen plaatsen moeten niet gehinderd worden door lokale regelgeving.

Verduurzaming van overheidsgebouwen moet hoog op de agenda staan. Bij maatschappelijk vastgoed (zoals buurthuizen, brede scholen, zorgcentra) zoeken wij zoveel mogelijk de verbinding. Bijvoorbeeld, op een brede school kunnen ’s avonds ook nog activiteiten plaatsvinden.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017