Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy waarborgen

D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. Het aantasten van privacy vraagt iedere keer om een zorgvuldige en transparante afwegingen. D66 is daarom zeer terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker als maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. Deze maatregelen dienen altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. D66 vindt dat de gemeenteraad moet worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017