Steun ons en help Nederland vooruit

Alle partijen werken samen

Als het aan D66 ligt, ontwikkelen we de omgevingsvisie altijd in samenspraak met buurgemeenten en de provincie en het waterschap. Kwaliteit ontstaat door samenwerking. Dat geldt in het bijzonder voor het buitengebied en het kwetsbare veenweidelandschap. Dit kan de gemeente voor moeilijke keuzes stellen, maar als we met de rug tegen elkaar gaan staan, gaat dat altijd ten koste van de kwaliteit van onze leefomgeving. Juist door samen te werken met agrarische en andere lokale ondernemers kan ons buitengebied recreatie en economische ontwikkeling faciliteren.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017