Steun ons en help Nederland vooruit

Natuurlandbouw in kwetsbare gebieden

D66 is een groot voorstander van natuurlandbouw. Niet door beperkend te werken voor de bestaande landbouw maar door ruimte te geven aan duurzame ontwikkelingen in het buitengebied vergroten we de diversiteit van ons buitengebied. Met name in kwetsbare gebieden zoals de veenweidegebieden en gebieden met veel cultuurhistorische identiteit willen we natuurlandbouw stimuleren. Herstel van natuur vraagt ook om een ander waterbeheer (functie volgt peil en peil niet de functie). Het aanleggen van wandel- en fietsnetwerken en meer waterelementen draagt bij aan het versterken van de identiteit van ons buitengebied, waar oorspronkelijkheid en diversiteit toeristische activiteiten stimuleert. Dit is een uitdrukkelijke wens van D66.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017