Steun ons en help Nederland vooruit

Monumentenzorg

D66 is in algemene zin te spreken over het Leeuwarder monumentenbeleid. Echter is de lijst van gemeentelijke monumenten na de herindeling met Boarnsterhim nooit bijgewerkt. Dit resulteert erin dat sommige historische gebouwen in dorpen gesloopt dreigen te worden. Een goed voorbeeld hiervan is de hervormde kerk in Jirnsum. D66 wil dat de gemeente na de verkiezingen alle nieuwe en bestaande dorpen inventariseert op de aanwezigheid van deze historische gebouwen en toevoegt aan de gemeentelijke monumentenlijst. Dit voorkomt dat historische gebouwen voor altijd verloren dreigen te gaan. De gebouwen vertellen verhalen die belangrijk zijn voor de cultuurhistorie van de dorpen. Vooral wanneer dit een vraag van de bewoners betreft kunnen ze op de steun van D66 rekenen, zeker wanneer er passende plannen bij de investeringen liggen.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017