Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale heffingen

D66 wil zo laag mogelijke lasten voor haar inwoners en bedrijven. Belastingen moeten kostendekkend zijn en geen bron van inkomsten. Daarnaast willen wij dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen onevenredige hoge afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/ eenpersoonshuishoudens. Bij de herindeling moet een nieuw-te-vinden evenwicht leiden tot een duurzame en eerlijke verdeling van lasten. Uniformiteit en transparantie (wat wordt er gedaan van welk geld) leiden tot draagvlak.

D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting geldt voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. De gemeente Leeuwarden zorgt dat de vervuiler betaalt door via een ‘diftarsysteem’ de afvalstoffenheffing per kilo af te rekenen in plaats van een vast tarief voor iedereen. Zo loont goede afvalscheiding. Dit systeem leidt tot minder afval en meer hergebruik. D66 is een voorstander van deze manier van werken.

D66 is kritisch op de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen. Toerisme is een verrijking voor de economie en terrassen zijn een verrijking voor de gemeente.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017