Steun ons en help Nederland vooruit

Leeuwarden op Groene Stroom

D66 streeft ernaar dat alle gemeenten in Nederland echt groene energie inkopen. Dat is wat D66 betreft geen ‘sjoemelstroom’ of certificaten van biomassa die is bijgestookt in kolencentrales. D66 wil dat Leeuwarden in het contract met hun leverancier bedingt dat deze leverancier additionele capaciteit (idealiter lokaal opgewekte zonne- of windenergie) realiseert ten behoeve van het gebruik van de gemeente.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017