Steun ons en help Nederland vooruit

Leeuwarden inclusief: opheffen van toegankelijkheidsbeperkingen

De gemeente Leeuwarden heeft nog geen ‘lokale inclusieagenda’ waarin zij uitwerkt hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-verdrag. Barrières voor mensen met een beperking moeten worden weggenomen. D66 wil dat de gemeente nog in 2018 samen met ondernemers van de binnenstad en lokale belangenverenigingen voor mensen met een beperking deze lokale inclusieagenda opstelt. Zodat mindervaliden met bijna hetzelfde gemak van alle mogelijkheden gebruik kunnen maken die de stad de inwoner biedt. Zoals het drinken van een kopje koffie in een café of een bezoek kunnen brengen aan een museum.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017