Steun ons en help Nederland vooruit

Kleine plattelandsscholen

Teruglopende leerlingenaantallen in kleine scholen in het buitengebied zorgt voor problemen. D66 Leeuwarden wil meer experimenteerruimte van het rijk om buiten regels en normeringen voor leerlingenaantallen onderwijs op het platteland vorm te geven. D66 ziet bijvoorbeeld een oplossing in het zogenaamde ‘Noorse model’. In het dunbevolkte Noorwegen gaan kinderen tot en met hun vijfde/zesde jaar naar de ‘Barnehage’, een kruising tussen een crèche, peuter- en kleuterschool. D66 ziet in dit Noorse model een kans voor de kleine scholen in de dorpen. Door het kinderdagverblijf en de kleuterschool samen te brengen onder één dak kan de onderbouw les krijgen dicht bij huis. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 vindt het onderwijs dan verder plaats in de zogenaamde kerndorpen. Goede vervoersmogelijkheden en investeren in infrastructuur die uw kind veilig van het ene naar het andere dorp kunnen brengen zijn daarbij essentieel.

D66 zorgt dat de gemeente zowel nieuwe als bestaande aanbieders van primair en voorgezet onderwijs uitdaagt om nieuwe onderwijsconcepten te ontwikkelen. De gemeente steunt hen bij het opzetten van nieuw onderwijsaanbod en het aanpassen van bijvoorbeeld het schoolplein.

Basisscholen met te weinig leerlingen hebben vaker een lage onderwijskwaliteit. Het is voor scholen echter vaak niet financieel aantrekkelijk genoeg om te fuseren. D66 wil dit aantrekkelijker maken voor de scholen. D66 stimuleert initiatieven om openbare en bijzondere scholen met elkaar te laten fuseren in de dorpen. Zodat zoveel mogelijk dorpen hun school kunnen behouden.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017