Steun ons en help Nederland vooruit

Keuzevrijheid en eigen regie als uitgangspunt bij ondersteuning

Mensen zijn verder zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. We bieden ondersteuning dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze bewoners; keuzevrijheid en inzicht in keuzes tussen aanbieders is daarbij heel belangrijk (bijvoorbeeld via PGB’s). Hierdoor moet gebruik maken van PGB’s een aantrekkelijke keuze blijven.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017