Steun ons en help Nederland vooruit

Kennis driehoek gemeente – school – bedrijf versterken

D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen-brengt en stimuleert om samen en vanuit hun respectievelijke achtergronden innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen (de zogenaamde ‘kennis driehoek’). Op die manier kunnen ondernemers theoretische kennis uit onderwijs en onderzoek gebruiken en worden studenten en onderzoekers uitgedaagd om na te denken over toepassingen. Innovatie ontstaat juist in regionale clusters, door de uitwisseling van kennis en toepassingen. De gemeente en haar (gesubsidieerde) partners kunnen veel meer als ‘launching customer’ innovaties aanjagen. D66 wil hier meer op sturen, bijv. door het opnemen van deze voorwaarde in subsidiebestekken. Een mooi voorbeeld van waar dit in de praktijk al wordt toegepast is het Innovatorium in Stiens.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017