Steun ons en help Nederland vooruit

Ieder kind een plek binnen het onderwijs

Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. De leerplichtambtenaar meldt een grote toename in het aantal vroegtijdige schoolverlaters met gedragsproblemen in Leeuwarden. D66 is een voorstander van onderwijs op maat waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. De gemeente maakt samen met het betreffende samenwerkingsverband bindende afspraken om, bij stagnerende besluitvorming, één partij of functionaris de bevoegdheid te geven om – binnen gestelde kaders – te bepalen welke school of instelling verplicht is voor dit kind een passende onderwijs-/zorgplek te bieden (zogenaamde doorzettingsmacht). Dit begint echter met een gezamenlijke intentie, gedeeld tussen partijen, en de bereidheid zich vast te leggen op gemaakte afspraken.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017