Steun ons en help Nederland vooruit

Goede dienstverlening

De gemeente is er voor de inwoners. Dat betekent dat zij goede dienstverlening van de gemeente mogen verwachten. We willen dat inwoners en ondernemers goed en snel worden geholpen. D66 wil daarom dat de gemeente ook buiten kantoortijden (’s avonds) telefonisch en fysiek goed bereikbaar is en dat de dienstverlening uitbreidt met een chatservice.

D66 wil dat informatie goed te vinden is op de website van de gemeente en dat inwoners digitaal een afspraak kunnen maken. De huidige gemeentewebsite wordt door veel mensen ervaren als gebruiksonvriendelijk en onduidelijk. Een mooie website is het visitekaartje van een professionele organisatie.

D66 is voorstander van een “groene golf-ambtenaar”, die inwoners en ondernemers van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures.

D66 wil de gemeentelijke regeldruk verminderen. Verordeningen worden doorgelicht op verouderde en overbodige regels. Daarnaast komt er voor iedere nieuwe regel in principe een einddatum. Alleen na een positieve evaluatie wordt de regel voortgezet.

D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het gesprek aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden en kan ook kosten besparen.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017