Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke onder-wijsagenda

Als we niks doen dan dreigen er zwakke scholen in Leeuwarden. Daarom wil D66 een gemeentelijke onderwijsagenda en aanvullend budget beschikbaar stellen voor schoolbesturen. Zo kan de gemeentescholen ondersteunen waar nodig en bijdragen aan gedeelde ambities. Hiermee dagen we scholen uit nieuwe onderwijsconcepten aan te bieden, ouders beter te betrekken bij de voor- en vroegschoolse educatie en taalachterstanden beter aan te pakken.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017