Steun ons en help Nederland vooruit

Fonds voor energiebesparingen

De gemeente heeft – naast een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken – een belangrijke regierol op het terrein van energiebesparing. Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, geïsoleerde muren en groene daken, leiden tot een win-win-win situatie. Door woningen en bedrijfspanden energiezuiniger te maken, door bijvoorbeeld isolatie, aansluiting op een (duurzaam gevoed) warmtenet of zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. Maar informatie over de mogelijkheden, geschikte adviseurs of aannemers en de financiering zijn soms een probleem. Energiebesparing kan worden versneld door een zogenaamd ‘revolverend gemeentefonds’ in te richten waaruit bewoners en bedrijven de eerste investering kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds. D66 wil een fonds voor energiebesparingen.

We moedigen zonneparken aan maar vinden ons landschap ook kostbaar. Per geval dient bekeken te worden hoe inpassing plaatsvindt. Platte daken bekleden van eigendommen van de gemeente of coöperaties heeft de voorkeur. In de stad willen we experimenteren met particuliere zonnepanelen op publieke (monumentale) panden.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017