Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën en lokale heffingen

De gemeente Leeuwarden moet streven naar een structureel begrotingsevenwicht. Dat wil zeggen dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn. Zonder daarvoor in te teren op reserves. Een solide begroting is toekomstvast: wij willen geen schuld doorschuiven naar de toekomst. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en duurzame energie – die juist op de lange termijn profijt opleveren.

Op een heldere en toegankelijke manier voornemers (begroting) en resultaten (jaarrekening) presenteren helpt de gemeente verantwoording af te leggen aan inwoners.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017