Steun ons en help Nederland vooruit

Faciliteer watertoerisme

Watertoerisme moet ook concreet worden gestimuleerd. In de dorpen willen ondernemers bijvoorbeeld graag eigentijdse voorzieningen voor toeristen. D66 wil stroompunten bij alle kades in de dorpen.

Zo wil D66 graag dat de geplande alternatief voor het gevaarlijke Prinses Margrietkanaal met de vaarroute voor pleziervaart van Grou naar Jirnsum zoals beloofd wordt afgemaakt. De gemeente heeft al geld gestoken in de nieuwe Sylsbrege en D66 wil er voor zorgen dat Rijkswaterstaat en ProRail ook haar plannen hier voortzetten. Verder steunt D66 het Jirnsumer initiatief om deze route nog aantrekkelijker te maken met de voorgestelde bypass naar de Snitser Mar via de Krúsbrekken.

D66 ziet toerisme en recreatie als belangrijke groeikansen voor zowel de stad, als de dorpen en het buitengebied. Onze gemeente is sterk in waterrecreatie, maar laat kansen liggen op het gebied van fietsen, wandelen en agro-toerisme. D66 ziet veel economische mogelijkheden en wil gestructureerd de infrastructuur uitbreiden en regelgeving hiervoor aanpassen. Voor D66 is het in dit verband erg belangrijk dat we het versterken van onze natuur en het herstellen van onze landschapswaarden niet als kostenpost zien maar juist als economische mogelijkheid. De cultuurhistorische variëteit in onze gemeente met haar dorpen en kwelderwallen, de ontwikkelmogelijkheden van de natuur-as van Nationaal Park de Alde Feanen naar Natura2000 gebied Snitser Mar ziet D66 als een grote kans op economisch gebied. D66 wil lokale initiatieven zoals die in het Lege Geaën – Sneeker Oudvaart gebied tussen Grou en Sneek dan ook stimuleren om in samenwerking met de inwoners de economie en leefbaarheid op een duurzame manier te bevorderen.

 

D66 wil de sloepenroute Wiarda graag verbinden met de sloepenroute Sneek/Deinum (via de wirdumervaart naar de Zwette over het Oude Diep) zodat ‘een rondje’ Leeuwarden met name voor kleine sloepen aantrekkelijker wordt. Bij werk aan het spoor en de spoorbrug moet dit als kans meegenomen worden (meerwerk).

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017