Steun ons en help Nederland vooruit

Faciliteer besparings-initiatieven van Leeuwarders

De gemeente moet de oprichting van energiecoöperaties door bewoners faciliteren met (kleine) subsidies en kennisuitwisseling. Door inwoners als investeerders mede-eigenaar te maken van bijvoorbeeld lokale zonneparken of windmolens, zodat ze ook financieel profiteren, ontstaat er draagvlak en betrokkenheid. De windmolen in Reduzum is daar een mooi voorbeeld van.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017