Steun ons en help Nederland vooruit

Eigentijdse voorlichting over gezondheid(risico’s)

Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De voorlichting die plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren door meer in te zetten op social media.

Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Toegang tot zorgvoorzieningen dient laagdrempelig te zijn en dichtbij georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. We zetten in op goede gespreksvoering om de ondersteuningsvraag helder te krijgen en simpele indicatieprocedures.

D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De meest ‘comfortabele’ zorg geven de mensen dichtbij de zorgbehoevende. De mantelzorger moet meer aandacht krijgen door middel van bijvoorbeeld respijtzorg. D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017