Steun ons en help Nederland vooruit

Dynamisch bouwen

Om in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van inwoners, geeft D66 de voorkeur aan kortlopende, dynamische bouwprojecten. D66 steunt alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap, want dit geeft mensen ruimte om creatief en participatief invulling te geven aan de inrichting van ruimte. De gemeente ondersteunt hierbij tijdens het proces van plan naar uitvoering. Voor D66 staat kwaliteit, dus niet omvang, centraal.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017