Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam ondernemen in het buitengebied

Onze gemeente omvat een van de mooiste Nationale Parken van Nederland ‘de Alde Feanen’ en dit loopt door tot aan het belangrijke Natura2000gebied Snitser Mar. Daartussen ligt veel kwetsbaar gebied dat nu een gangbare landbouwfunctie heeft maar in het licht van de klimaatverandering, terugloop van biodiversiteit en de transitie van de landbouw om een nieuw perspectief vraagt. D66 ziet hier vooral kansen voor duurzame ontwikkeling door ruimtelijk te sturen richting een verbindende natuurlijke as met ruimte voor natuurlijke landbouw en agro-toerisme. Dit zorgt voor nieuw economisch perspectief gecombineerd met herstel en versterking van natuurwaarden.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017