Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam bouwen

We willen duurzaam bouwen. We willen op de eerste plaats dat onze bouwkeuzes ‘toekomstvast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn duurzaam en bestaande gebouwen willen we verduurzamen. We willen een sociale, inclusieve samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn; we gaan daarom tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. Tot slot hebben we vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners. In Jirnsum namen bewoners bijvoorbeeld zelf het initiatief om woningen voor het dorp te behouden (Dekemahiem). Een indrukwekkend initiatief, waar de overheid veel van kan leren. We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die we maken, bijvoorbeeld door meer inspraak mogelijk te maken bij het vaststellen van woonvisies.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017