Steun ons en help Nederland vooruit

Bebouwde en onbebouwde ruimte verbinden

De verbinding tussen bebouwde en onbebouwde ruimte willen we versterken via projecten als de groene long in Nijlân. Ook het Dokkumer Lokaaltje leent zich goed om deze verbinding te leggen. We trekken de natuur van buiten de stad naar binnen met projecten die verbinden, tussen natuur en sociaal welzijn, tussen biologische landbouw, lokale voedselvoorziening en natuur. Buurten, wijkverenigingen en inwoners worden uitgenodigd met plannen te komen voor het gemeentelijk groenbeleid, mits ze zich ook verbinden aan het beheer. Niet om te bezuinigen, maar om de betrokkenheid te borgen. Ook willen we verbinding leggen tussen onze projecten bijenlint en steenbreek en daarmee completere groene slingers maken. Ook hier zijn nadrukkelijk verschillende burgerinitiatieven welkom die D66 wil faciliteren.

We gaan bij braakliggende terreinen en terreinen die wachten op inrichting gebruik maken van de Green Deal Tijdelijke Natuur; als eerste komt het Bussinesspark bij de Schenkenschans in aanmerking om 15 ha tijdelijke natuur te realiseren en 10 ha nieuwe stedelijke natuur, We melden dit aan bij Green deal stadsnatuur.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017