Steun ons en help Nederland vooruit

Autoluw stadscentrum

Om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten kiest D66 er juist voor om in de binnenstad de automobilist verder te weren. Zo zal D66 Het Gouverneursplein en het Hofplein autoluw maken evenals het gebied rondom De Tuinen. We willen de Oosterkade opnieuw inrichten en toevoegen aan het 30km regime, zodat doorgaand verkeer zoveel mogelijk gestimuleerd wordt de ring te kiezen.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017