Steun ons en help Nederland vooruit

De ambitie van Leeuwarden: Onderwijs op één

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Onderwijs is een fundamentele voorwaarde voor het ontwikkelen van die eigen kracht.

Onderwijs stimuleert het zelfregulerend vermogen van mensen en eigen oordeelsvorming. Onderwijs is ook noodzakelijk voor de ontwikkeling van het kritische zelfbewustzijn en de rol van het individu in een samenleving. De ontwikkeling van die eigenschappen begint dicht bij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd.

In Nederland spelen gemeenten een belangrijke rol in het basisonderwijs. Het gaat erom dat leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, dat er aandacht is voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen én voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken, waarbij niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling wordt gekeken, maar ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind, en eventuele problemen thuis. Dit vergt een nauw samenspel van vakbekwame en gemotiveerde docenten, goede schoolleiders, een goede samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente en betrokken ouders. Ieder heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en de gemeente treedt ondersteunend op. D66 is een voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie (les aan peuters), buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. Op deze manier maken we het voor ouders eenvoudiger om werk en de zorg voor kinderen te combineren.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017