Steun ons en help Nederland vooruit

Aanvalsplan Laaggeletterdheid

Van al de volwassenen in Leeuwarden heeft 13 % moeite met lezen en schrijven, landelijk is dit percentage 10%. Laaggeletterdheid zet mensen op grote achterstand. Dankzij D66 Leeuwarden is in 2016 het aanvalsplan laaggeletterdheid opgesteld; het is nu de hoogste tijd dit grote probleem verder aan te pakken. D66 zet zich er voor in dat elke inwoner van de nieuwe gemeente Leeuwarden in 2025 kan lezen en schrijven. D66 wil dat de gemeente meer gaat samenwerken met bedrijven, consultatiebureaus en huisartsen om laaggeletterdheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Door het aanbieden van trainingen en informatiemateriaal in pictogrammen én geluid werkt de taalcoördinator aan deze samenwerking.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2017