Steun ons en help Nederland vooruit

Piet Brouwer

Bestuurslid politiek secretaris

Ik ben meer dan 15 jaar gelden lid geworden van D66. Een jaar of acht geleden ben ik actief geworden in de afdeling Enschede. Een mooie afdeling, die tijdens mijn voorzitterschap in 2014 de grootste fractie van de raad werd. Om zoiets samen met het bestuur, de fractie en veel andere leden voor elkaar te krijgen was een prachtige ervaring waar ik veel van geleerd heb!

Nu, een paar jaar later en inmiddels verhuisd naar Leeuwarden verder, wil ik graag weer een bijdrage leveren en mijn ervaring inzetten in deze voor mij nog vrije nieuwe afdeling en gemeente.

De functie ‘Politiek secretaris’ biedt voor mij de ideale combinatie van organiseren en inhoud: vanuit het bestuur de fractie helpen om onze gemeente vanuit onze idealen en ons verkiezingsprogramma te besturen. Ik heb al een aantal fractievergaderingen bijgewoond en blijf dat graag doen. En natuurlijk wil ik de afdeling betrokken houden bij wat onze fractie en wethouder namens D66 doen voor de gemeente, bijvoorbeeld door debatten te organiseren om onze standpunten aan te scherpen.