Steun ons en help Nederland vooruit

Tonko Jansen

Raadslid

44 jaar

Leeuwarden

Tonko is sinds 2018 raadslid en woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Zuiderburen. Tonko is verder werkzaam bij de Belastingdienst en heeft gestudeerd in Groningen.

Portefeuilles:

 • Economische zaken
 • Participatie/BUIG
 • Infrastructuur
 • Openbare Orde & Veiligheid
 • Duurzaamheid/Milieu

Contactpersoon voor de wijken:

 • Zuiderburen
 • Zuidlanden (Wiarda/Techum)
 • Tjerk Hiddes
 • Cambuursterhoek
 • Oranjewijk
 • ’t Vliet

Contactpersoon voor de dorpen:

 • Goutum
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens-Tearns
 • Miedum
 • Jelsum
 • Hijum

 

Meer van Tonko Jansen