Steun ons en help Nederland vooruit

Tonko Jansen

Raadslid/Kandidaat-raadslid 5 voor GR2022

44 jaar

Leeuwarden (Zuiderburen)

Tonko is sinds 2018 raadslid en woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Zuiderburen. Tonko is verder werkzaam bij de Belastingdienst en heeft gestudeerd in Groningen.

Vier jaar geleden heb ik mij voor het eerst kandidaat gesteld voor D66 Leeuwarden. Uit betrokkenheid met onze gemeente, en voor mij specifiek betrokkenheid met de stad. Ik wilde onze gemeente beter leren kennen. En werken aan behoud en verbetering van de leefbaarheid van deze regio. Dat gaat niet zomaar. Voorganger Arnold Rosier zei bij zijn afscheid, dat hij het gevoel had dat hij pas in zijn tweede termijn als raadslid volledig tot zijn recht kwam. Dat begin ik steeds meer te begrijpen. Ik heb veel geleerd. Werkbezoeken zijn voor het raadslid zo leuk als schoolreisjes zijn voor mijn kinderen. Zeker pré corona kwam ik elke week wel op bijzondere plekken zoals bij de lokale brandweer, één van de campussen, een geothermische bron of één van de vele vergaderingen van dorpsbelang of wijkpanel.

Het mooist en meest verrassend zijn de ontmoetingen met mensen. Zij het in het open podium, telefonisch of op de koffie thuis. Bewoners vinden het bijzonder fijn als je vraagt wat er speelt. Dan gaan zij er echt even voor zitten. Mensen zijn blij als je eerlijk vertelt waar onze partij voor staat en wat je om die reden wel en níet voor hen kan betekenen. Dat verbaast en inspireert om de komende periode mijn taak als volksvertegenwoordiger nog meer uit te willen diepen. De technocratische kant, mijn taak als ‘controleur’ van het college, heb ik op de achtergrond al laten zien als
lid van de Auditcommissie.

Als grote lijnen voor de komende periode zie ik de warmtetransitie in een groene stad, het versterken van het ondernemersklimaat en het vergroten van
scholingskansen in de bijstand. Ik hoop daarom dat jullie mij – nogmaals – de kans willen geven jullie raadslid te zijn.

Portefeuilles:

 • Economische zaken
 • Participatie/BUIG
 • Infrastructuur
 • Openbare Orde & Veiligheid
 • Duurzaamheid/Milieu

Contactpersoon voor de wijken:

 • Zuiderburen
 • Zuidlanden (Wiarda/Techum)
 • Tjerk Hiddes
 • Cambuursterhoek
 • Oranjewijk
 • ’t Vliet

Contactpersoon voor de dorpen:

 • Goutum
 • Lekkum
 • Snakkerburen
 • Hempens-Tearns
 • Miedum
 • Jelsum
 • Hijum

 

Meer van Tonko Jansen