Steun ons en help Nederland vooruit

Het afdelingsbestuur heeft diverse opdrachten; organisatie van de vereniging in de gemeente Leeuwarden en de zorg voor ondersteuning van een goed functionerende Fractie. Gebonden door de waarden van D66 heeft het huidige bestuur ambitieuze doelen gesteld, ledenwerving, communicatie, informatievoorziening en talentenontwikkeling zijn de eerste prioriteiten. Daarnaast zijn er alweer verkiezingen in beeld: Tweede kamer, gemeenteraden, en tenslotte weer de Provinciale Staten.

Zo wil het afdelingsbestuur bijdragen aan de verdere professionalisering van de vereniging. Dit afdelingsbestuur gaat ervoor om de zichtbaarheid van D66 in de gemeente Leeuwarden te vergroten en de afdelingen te ondersteunen en op inhoud met elkaar te verbinden. Ook is het bestuur de spil in de communicatie met lokale leden en andere partijorganen, en willen wij met nadruk (nieuwe) leden actief betrekken bij de politiek-inhoudelijke en organisatorische activiteiten.

Wij willen onze rol pakken om de voortgang van activiteiten rond de diverse verkiezingen te borgen. Door bij te springen, door processen te versnellen, activiteiten op te schalen, resultaten breder te verspreiden, etc.

Maar ambitie is één, uitvoeren is twee. Wij, het afdelingsbestuur, hebben de steigers neergezet waarbinnen de doelen gerealiseerd gaan worden maar wij zijn niet met velen en doen daarom een beroep op jullie, de leden van D66 Leeuwarden.

Interesse? Nadrukkelijk worden ook jonge mensen, leden met expertise op deelgebieden en mensen met politieke ambities uitgenodigd mee te doen en denken. Wil je meer weten, wij zijn graag bereid je verder te informeren. Neem contact op met het bestuur.  Het belangrijkste is dat je vanuit verbondenheid met onze politieke vereniging en de daarbij behorende waarden een bijdrage wilt leveren aan de afdeling.

Voor de volledigheid nog even concreet de taken van een afdelingsbestuur op een rijtje:

 • Organiseren van de afdelingsvergaderingen;
 • Opstellen en laten vaststellen van een activiteitenplan en bijbehorende begroting;
 • Opstellen van een jaarrekening;
 • Aanleveren van een kopie van de goedgekeurde jaarrekening en begroting bij het Landelijk Bureau;
 • Op- en vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de gemeentelijke verkiezingen;
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor functies binnen de afdeling;
 • Organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor gemeentelijke verkiezingen;
 • Uitvoering van de door de afdelingsvergadering genomen besluiten;
 • Onderhouden van contacten met de fractie van afdeling;
 • Proactief betrekken van nieuwe leden bij de politiek inhoudelijk en organisatorische activiteiten;
 • Organiseren van debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen;
 • Bewaking van de uitvoering van het verkiezingsprogramma en andere politieke keuzen;
 • De communicatie met de lokale leden en andere partijorganen;
 • Vertegenwoordigen van de afdeling en D66 binnen en buiten de partij.

 

Via het contactformulier van D66 Leeuwarden kunt u een vraag stellen!