Steun ons en help Nederland vooruit

Julie Bruijnincx is sinds 2014 raadslid voor D66 Leeuwarden en sinds 2018 fractievoorzitter. Zij woont met man en twee dochters in Camminghaburen te Leeuwarden. In het dagelijks leven is ze docent Maatschappijleer en studeert ze in deeltijd aan de NHL.

Julie is een democraat in hart en nieren. Al op de middelbare school was ze actief in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. Tijdens haar studies Geschiedenis en American Studies heeft ze zich verdiept in de herkomst en het ontstaan van de verschillende politieke stromingen en partijen. Het liberale en pragmatische gedachtengoed van D66 paste haar het beste.

Portefeuilles:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Cultuur (Legacy LF2018)
 • Participatie
 • Armoedebeleid/schuldhulpverlening
 • Majeure projecten
 • Statushouders en integratie
 • Publieke dienstverlening
 • Bedrijfsvoering
 • Herstructurering sociaal domein      

Contactpersoon voor de wijken:

 • Camminghaburen
 • Binnenstad
 • Schepenbuurt
 • Wielenpolle
 • Heechterp/Schieringen
 • Blitsaerd

Contactpersoon voor de dorpen:

 • Baard
 • Leons
 • Bears
 • Easterlittens
 • Hilaard
 • Húns
 • Wytgaard
 • Alde Leije
 • Feinsum

 

Meer van Julie Bruijnincx