Steun ons en help Nederland vooruit

Julie Bruijnincx

Fractievoorzitter/Vice-Voorzitter gemeenteraad/Kandidaat-raadslid 2 voor GR2022

36 jaar

Leeuwarden (Kadekwartier)

Julie Bruijnincx is sinds 2014 raadslid voor D66 Leeuwarden en sinds 2018 fractievoorzitter. Sinds 2020 is Julie ook vice-voorzitter van de gemeenteraad geworden. Zij woont met man en twee dochters en een zoon in de wijk Vossepark & Helicon in Leeuwarden.

Julie is een democraat in hart en nieren. Al op de middelbare school was ze actief in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. Tijdens haar studie American Studies heeft ze zich verdiept in de herkomst en het ontstaan van de verschillende politieke stromingen en partijen. Het liberale en pragmatische gedachtengoed van D66 paste haar het beste.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen staat Julie op plek 2 van onze kandidatenlijst. Julie gaat graag nog vier jaar om zich met hart en ziel in te zetten voor onze gemeente!

Reactie Julie:

Sinds 2014 ben ik raadslid, waarvan de laatste drie jaar fractievoorzitter. De huidige raadsperiode is er een van uitersten. Begin 2018 maakten we de overstap van de
oppositie naar de coalitie, en zagen veel van onze ambities uit het verkiezingsprogramma vastgelegd worden in het coalitieakkoord. Het jaar 2018 was ook het jaar van culturele hoofdstad en Leeuwarden bruiste. De inwoners en ondernemers waren trots, gastvrij en vol optimisme over de toekomst. Deze ‘legacy’ verdampte vrijwel onmiddellijk met het uitbreken van de Coronapandemie.

Het werd stil op straat, en bijna alle grootse plannen werden uitgesteld. De gemeenteraad werkte vanuit huis via Teams. Het was een hele uitdaging om volksvertegenwoordiger te zijn, want ‘echt’ contact was onmogelijk. Ondertussen werkte het college door aan de D66 ambities in het coalitieprogramma. De binnenstad wordt autoluw, de uitrol van de IKC’s en de verduurzaming van de gemeente is in volle gang.

Maar we zijn er nog lang niet. Er zal de komende jaren volop ingezet moeten worden op het herstellen van de lokale economie, het bestrijden van kansenongelijkheid, het verduurzamen van bestaande en het bouwen van nieuwe woningen. Daar wil ik nog een raadsperiode aan bijdragen. Het was de eerste jaren voor de fractie wennen aan een nieuwe rol, van grootste
oppositiepartij naar coalitiepartij. Er was meer overleg met coalitiepartners, maar er werd ook meer bereikt. Ik ben trots dat ik als fractievoorzitter er in ben geslaagd om van D66 een betrouwbare en constructieve coalitiepartner te maken.

Portefeuilles:

 • Financiën
 • Cultuur
 • Integratie
 • Asielzoekers/Opvang
 • Digitalisering

Contactpersoon voor de wijken:

 • Camminghaburen
 • Binnenstad
 • Schepenbuurt
 • Wielenpolle
 • Heechterp/Schieringen
 • Blitsaerd

Contactpersoon voor de dorpen:

 • Baard
 • Leons
 • Bears
 • Easterlittens
 • Hilaard
 • Húns
 • Wytgaard
 • Alde Leije
 • Feinsum

 

Meer van Julie Bruijnincx