Steun ons en help Nederland vooruit

Johan Magré

Raadslid/Kandidaat-raadslid 3 voor GR2022/Campagnecoördinator GR 2022

32 jaar

Warten

Johan Magré is een geboren en getogen Liwwadder. Hij is werkzaam als docent geschiedenis aan de OSG Sevenwolden te Heerenveen en heeft zijn diploma behaald aan de NHL Hogeschool. Daarnaast studeert hij nog voor een tweede master aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf januari 2018 is hij volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Leeuwarden voor D66. Johan woont in het dorp Warten samen met zijn vriendin.

Door de leden van D66 Leeuwarden is Johan op plek 3 gezet van onze kandidatenlijst. Johan heeft er veel zin in om de aankomende tijd campagne te voeren voor D66 Leeuwarden met een leuk en enthousiast team en D66 voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij van Leeuwarden te maken!

Met veel enthousiasme en energie ben ik graag weer kandidaat voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden. Al 32 jaar loop ik
werkend, wonend of studerend rond in Leeuwarden en omgeving. De laatste vier jaar heb ik met veel plezier en trots de belangen van onze kiezers, leden en
inwoners binnen onze gemeente mogen behartigen als raadslid van D66 Leeuwarden. Ik zou daar heel graag een vervolg aan willen geven.

Onderwijs, jeugdzorg en sport zijn een paar van de mooie portefeuilles waar ik me voor D66 voor mocht inzetten in Leeuwarden. Ik streed met veel passie voor
gelijke kansen voor ieder kind. Want al onze jongeren verdienen een goede toekomst. Ik hoop dat ik dat de afgelopen vier jaar heb laten zien. Sport en
preventie poog ik ook hoog de politieke agenda te zetten. Want als er iets is wat deze coronaperiode ons geleerd heeft is dat we veel meer moeten investeren in
een gezonde en sportieve bevolking. Voeding, sport en bewegen en een leefomgeving die uitdaagt tot beweging verdienen daarom meer aandacht van de
politiek.

Ik zal weer veel te zien zijn op straat. Flyerend maar hopelijk ook om weer persoonlijk in gesprek kunnen gaan met onze inwoners. Mijn doel is om D66, voor
het eerst in de geschiedenis, de grootste partij van de gemeente Leeuwarden te maken. Met een leuk en enthousiast team moet dit gaan lukken!

Portefeuilles:

 • Jeugd
 • Onderwijs
 • WMO
 • Sport
 • Grondstoffenbeleid
 • Prostitutiebeleid
 • Monumentenzorg en Erfgoed

Contactpersoon voor de wijken:

 • Huizum-Oost
 • Huizum-West
 • Aldlan
 • Nijlan
 • Westeinde
 • Vosseparkwijk
 • Achter de Hoven

Contactpersoon voor de dorpen:

 • Stiens
 • Koarnjum
 • Britsum
 • Mantgum
 • Weidum
 • Jorwert
 • Jellum
 • Warten
Meer van Johan Magré