Steun ons en help Nederland vooruit

Hilde Tjeerdema

Wethouder Jeugd en Onderwijs

37 jaar

Leeuwarden

Hilde Tjeerdema was vanaf 2010 raadslid voor D66 Leeuwarden. Sinds 2012 was zij fractievoorzitter en in 2018 lid van het dagelijks bestuur. Zij woont samen met haar twee dochters en man in Huizum-West.

Portefeuilles:

 • Jeugdbeleid
 • Jeugdwet
 • Primair en voortgezet onderwijs
 • Sport
 • Sportaccommodaties
 • Burgerzaken
 • Publieke dienstverlening
 • Informatisering en automatisering
 • Statistiek en Onderzoek

Functies die voortvloeien uit de portefeuille:

 • Stuurgroep Zorg voor jeugd in Fryslân – Voorzitter
 • Lokale educatieve Jeugd agenda (LEJA) – Lid
 • Portefeuillehoudersoverleg VFG Sociaal Domein – Lid centrum gemeente
 • Portefeuillehoudersoverleg VFG Welzijn – Lid
 • VFG Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugdbeleid en Sport – Lid

Wijken en dorpen:

 • Bilgaard
 • Oranjewijk
 • Achter de Hoven
 • Huizum-Oost
 • Camminghaburen
 • Easterlittens
 • Húns-Leons
 • Hilaard
 • Baard

Bel 140 58 of vul het contactformulier in.


Collegeprogramma gemeente Leeuwarden | 2018 – 2022

De Nederlandse versie:
Klik hier

En de Friese versie:
Klik hier

 

 

Meer van Hilde Tjeerdema
Ons gemeentebestuur moet ruimte geven; ruimte om te ondernemen, ruimte om te leven. Ik vertrouw op de kracht van mensen en juist daarom ben ik een D66’er.