Steun ons en help Nederland vooruit

Hilde Tjeerdema

Wethouder Jeugd en Onderwijs/Lijsttrekker GR2022

37 jaar

Leeuwarden (Huizum-West)

Hilde Tjeerdema was vanaf 2010 raadslid voor D66 Leeuwarden. Sinds 2012 was zij fractievoorzitter en in 2018 lid van het dagelijks bestuur als wethouder jeugd en onderwijs. Zij woont samen met haar twee dochters en man in Huizum-West.

Hilde is gekozen door de afdeling van D66 Leeuwarden als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart van 2022.

Portefeuilles:

 • Jeugdbeleid
 • Jeugdwet
 • Primair en voortgezet onderwijs
 • Sport
 • Sportaccommodaties
 • Burgerzaken
 • Publieke dienstverlening
 • Informatisering en automatisering
 • Statistiek en Onderzoek

Functies die voortvloeien uit de portefeuille:

 • Stuurgroep Zorg voor jeugd in Fryslân – Voorzitter
 • Lokale educatieve Jeugd agenda (LEJA) – Lid
 • Portefeuillehoudersoverleg VFG Sociaal Domein – Lid centrum gemeente
 • Portefeuillehoudersoverleg VFG Welzijn – Lid
 • VFG Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, Jeugdbeleid en Sport – Lid

Wijken en dorpen:

 • Bilgaard
 • Oranjewijk
 • Achter de Hoven
 • Huizum-Oost
 • Camminghaburen
 • Easterlittens
 • Húns-Leons
 • Hilaard
 • Baard
Meer van Hilde Tjeerdema
Ons gemeentebestuur moet ruimte geven; ruimte om te ondernemen, ruimte om te leven. Ik vertrouw op de kracht van mensen en juist daarom ben ik een D66’er.