Steun ons en help Nederland vooruit

Douwe Bos

Fractie-assistent/Kandidaat-raadslid 8 voor GR2022

66 jaar

Leeuwarden (Westeinde)

In de vele jaren dat ik nu in Leeuwarden woon heb ik veel ten goede zien veranderen. Toch kunnen we ook zien dat onze gemeente de komende jaren voor grote (politieke) uitdagingen staat. De ontwikkelingen van een ambitieuze gemeente vraagt om het maken van soms lastige keuzes maar bieden ook weer mogelijkheden. Waar het steeds om zou moeten gaan is het scheppen van voorwaarden die sociaal economische ontwikkelingen mogelijk maken.

Ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een eredivisie gemeente met hoogwaardige werkgelegenheid en goede voorzieningen die bijdragen aan een goed woonklimaat. De afgelopen paar jaar ben ik binnen de partij werkzaam geweest als fractieassistent en heb van daaruit steeds de intentie gehad om vanuit het D66 gedachtengoed bij te dragen aan de ontwikkeling die zicht binnen onze gemeente afspelen. In deze periode heb ik samen mogen werken met een sterke fractie die op veel gebieden heeft laten zien het verschil te kunnen maken. Dit zou ik graag voort willen zetten in de rol van lid van de gemeenteraad namens onze partij.

In mijn werkzame leven ben ik veel bezig geweest met de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ik heb daar geleerd dat het leggen van verbindingen tussen betrokken partijen, hoe lastig dat soms ook mag zijn, bijdraagt tot het ontstaan van nieuwe ideeën. Dat zou ik als raadslid willen voortzetten. Want dit is wat we nodig hebben, het bieden van goede voorwaarden die bijdragen aan het realiseren van ons politiek gedachtengoed.

Meer van Douwe Bos