Steun ons en help Nederland vooruit

Bea Bijlsma

Fractieassistent

Warten

Geboren, getogen en nog steeds wonend in Warten, , een prachtig dorpje aan de rand van het Nationaal Park de Alde Feanen,  sinds 2014 onderdeel van de Gemeente Leeuwarden. Ik ben gehuwd en heb samen met man drie volwassen dochters. Ik ben werkzaam als financieel medewerker in de bouw. Na in Leeuwarden het VWO te hebben gevolgd aan het Lienward College heb ik HBO opleidingen gevolgd en met succes afgesloten in het toerisme, economie (HEAO-EJ) en onderwijs (BE)

Ik ben altijd actief geweest in diverse besturen van scholen, verenigingen en stichtingen in het dorp en de gemeente (Boarnsterhim). Sinds maart 2018 ben ik officieel fractie-assistent voor D66. Ik zie het als een uitdaging om mee te werken aan een leefomgeving waarin het goed wonen, goed leren en goed werken is; kortom goed leven in stad en dorp, en de inwoners optimaal te laten profiteren van de diversiteit van de Gemeente!

Meer van Bea Bijlsma