Steun ons en help Nederland vooruit

Anne Nugteren

Raadslid/Kandidaat-raadslid 11 voor GR2022

62 jaar

Grou

Sinds 1997 woont Anne met veel plezier in Grou. In de voormalige gemeente Boarnsterhim en later in de afdeling Leeuwarden is Anne actief geweest als steunfractielid en raadslid. Vanaf 2018 is Anne raadslid.

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke ordening/Omgevingswet
 • Gebiedsontwikkeling
 • Wonen
 • Beheer Openbare Ruimte
 • WTC/Cambuur
 • Dierenwelzijn
 • Toerisme

Contactpersoon voor de wijken:

 • Bilgaard
 • Vogel-Muziekwijk
 • Vrijheidswijk
 • Transvaalwijk- en Rengerspark
 • Valeriuskwartier
 • Bloemenbuurt
 • Oldegalileen.

Contactpersoon voor de dorpen:

 • Grou
 • Jirnsum
 • Eagum
 • Wirdum
 • Swichum
 • Wergea
 • Reduzum
 • Friens
 • Idaerd
Meer van Anne Nugteren