Steun ons en help Nederland vooruit

Sinds 1997 woont Anne met veel plezier in Grou. In de voormalige gemeente Boarnsterhim en later in de afdeling Leeuwarden is Anne actief geweest als steunfractielid en raadslid. Vanaf 2018 is Anne raadslid.

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke ordening/Omgevingswet
 • Gebiedsontwikkeling
 • Wonen
 • Beheer Openbare Ruimte
 • WTC/Cambuur
 • Dierenwelzijn
 • Toerisme

Contactpersoon voor de wijken:

 • Bilgaard
 • Vogel-Muziekwijk
 • Vrijheidswijk
 • Transvaalwijk- en Rengerspark
 • Valeriuskwartier
 • Bloemenbuurt
 • Oldegalileen.

Contactpersoon voor de dorpen:

 • Grou
 • Jirnsum
 • Eagum
 • Wirdum
 • Swichum
 • Wergea
 • Reduzum
 • Friens
 • Idaerd
Meer van Anne Nugteren