Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

PPC Digitale bijeenkomst: Cultuur (verplaatst)

Donderdag, 22 oktober 2020 in Leeuwarden (Digitaal)

Graag nodigen we je uit voor de eerste bijeenkomst van de Permanente Programma Commissie (PPC).

Hallo D66’er,

Graag nodigen we je uit voor de eerste bijeenkomst van de Permanente Programma Commissie (PPC). Op donderdagavond 26 oktober, 19.30 uur (i.v.m. ziekte is deze verplaatst geweest) zal deze bijeenkomst digitaal plaatsvinden.

 

Wat doet de PPC?

De Permanente Programmacommissie wordt belast met de verantwoordelijkheid voor het voortdurend aanscherpen, verdiepen en verbreden van het verkiezingsprogramma van D66. De commissie heeft bovendien als taak de samenhang van het politieke programma te bewaken en adviseert waar nodig de fractie op het gebied van moties, amendementen en/of het bijsturen van de koers. Daarnaast willen we deze bijeenkomsten gebruiken als aanzet voor het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

 

Thema

Voor deze eerste bijeenkomst hebben we gekozen voor het thema ‘Cultuur’. De fractievoorzitter van D66 Leeuwarden Julie Bruijnincx zal de avond aftrappen. Wat heeft zij als portefeuillehouder in de gemeenteraad op dit thema kunnen bereiken voor D66? Wat vindt Julie van het cultuurbeleid van deze gemeente en wat zou ze graag terugzien in een volgend verkiezingsprogramma? Daarna is het woord aan de leden en hopen we op een vruchtbare en productieve avond waar we eerste stappen gaan zetten over welke richting D66 Leeuwarden op moet gaan qua cultuurbeleid.

 

Tot aan de zomer van 2021 organiseert de PPC nog meer bijeenkomsten. Op 22 oktober horen we graag welke thema’s het beste aan de orde kunnen komen in de overige bijeenkomsten. Natuurlijk mag je jouw ideeën daarover ook per mail doorgeven aan Johan Magré, voorzitter van de PPC.

 

Aanmelden Digitale Bijeenkomst

Wil je erbij zijn op 22 oktober? Meld je dan aan door een mail te sturen naar, johan.magre@leeuwarden.nl. Het digitale platform voor deze bijeenkomst is Zoom (zoom.us). Je krijgt tijdig een mail met de link naar de Zoom-meeting.

Heb je nog vragen? Stuur Johan Magré een mail of bel hem (06-57777806).

Vriendelijke groeten,

De PPC

29 oktober

19:30 uur

Deze bijeenkomst wordt digitaal georganiseerd via Zoom!