Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 januari 2014
D66 Leeuwarden pleit voor “privacy check”

D66 Leeuwarden pleit voor “privacy check”

D66 Leeuwarden stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over de bescherming van persoonsgegevens in de gemeente Leeuwarden. Ontwikkelingen op IT-gebied hebben steeds meer dataregistratie tot gevolg, ook bij de gemeentelijke overheid. D66 Leeuwarden wil de privacy van burgers beschermen door de opslag van persoonlijke informatie te onderwerpen aan een ‘privacy impact analyse’, een…
Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 oktober 2011 dinsdag 27 september 2011 dinsdag 16 augustus 2011 woensdag 22 juni 2011
Culturele Omvorming schiet tekort – een onderbouwd voorstel

Culturele Omvorming schiet tekort – een onderbouwd voorstel

De fracties van VVD, D66, SP en VL doen hierbij een realistisch voorstel om de culturele infrastructuur daadwerkelijk een handje te helpen. De visie van onze partijen is gebaseerd op de beschikbare toekomstvisies van de culturele instellingen zelf, die zich daarbij opstellen als ware culturele ondernemers. Hun diensten zijn van een professioneel hoogstaande kwaliteit en…
Bekijk nieuwsbericht
zondag 12 juni 2011
Persbericht onderzoek muzieklessen D66 Leeuwarden

Persbericht onderzoek muzieklessen D66 Leeuwarden

Het college van de gemeente Leeuwarden wil bezuinigen op het cultuurbeleid. Een onderdeel hiervan is dat inwoners zelf op zoek gaan naar aanbieders van o.a. muzieklessen. Het college stelt dat bijvoorbeeld ouders van kinderen prima muzieklessen ‘in de markt’ kunnen kopen. Voor D66 Leeuwarden is deze vooronderstelling aanleiding geweest om te onderzoeken wat de overwegingen…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 maart 2011 dinsdag 9 november 2010 dinsdag 27 juli 2010
Schriftelijke vragen Parnas

Schriftelijke vragen Parnas

Op 8 juli jl is er een bijeenkomst geweest van de 'gemeentelijke' culturele instellingen. Daar is de notitie/opdracht aan de 'cultureel kwartiermaker' besproken. Daar waar het collegeprogramma spreekt over een omvorming van Parnas, spreekt de opdracht over "afbouw van Parnas" door "de subsidie aan de instelling in 2013 in zijn geheel te beëindigen en het…
Bekijk nieuwsbericht
woensdag 14 april 2010