Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018
Begroting 2019

Begroting 2019

Op woensdag 7 november werd in de gemeenteraad de begroting 2019 besproken. Traditiegetrouw hielden de fractievoorzitters de Algemene Beschouwingen. De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen van Julie Bruijnincx vindt u hier. Met 11 fracties in de raad en in totaal 27 moties is tegen middernacht besloten dat de vergadering op maandag…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 november 2018 donderdag 20 september 2018
De motie “Kinderpardon”

De motie “Kinderpardon”

Op woensdagavond 19 september diende D66 Leeuwarden samen met ChristenUnie, Partij van de Arbeid en GroenLinks een motie in. De motie Kinderpardon roept het college op om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan te dringen op een oplossing voor kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Deze kinderen zijn geworteld…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 september 2018
“Het experiment”

“Het experiment”

De fractie van D66 Leeuwarden was verheugd toen we in het regeerakkoord lazen dat ervoor maximaal 10 gemeenten ruimte werd geboden voor een experiment met gereguleerde wietteelt. De uitwerking en voorwaarden zouden later bekend gemaakt worden. We leefden toen in de veronderstelling dat deelnemende gemeenten een actieve bijdrage mochten leveren aan het vormgeven van het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 september 2018
Vacature fractie-assistent

Vacature fractie-assistent

De fractie van D66 Leeuwarden is op zoek naar een fractie-assistent(en). Hij/zij ondersteunt de fractie. Het betreft een functie op basis van vrijwilligheid. Er is dus geen sprake van een dienstverband. Deze functie vereist een inzet van ongeveer 8 uur per week, veelal in de avond.   Klik hier voor het

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 juli 2018
D66 stelt schriftelijke vragen over de verlate uitvoering van de verordening Bruggelden Leeuwarden 2018

D66 stelt schriftelijke vragen over de verlate uitvoering van de verordening Bruggelden Leeuwarden 2018

Krachtens artikel 2 van de verordening kan er slechts bruggeld geheven worden op de locaties: de Eebrug voor het doorlaten van een vaartuig uit noordelijke richting; en de Verlaatsbrug voor het doorlaten van een vaartuig uit zuidelijke richting.    Toch is er tot anderhalve week geleden bruggeld geheven in Littenseradiel en Wartena. …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 30 juni 2018
Liveblog door Johan Magré

Liveblog door Johan Magré

Ongeveer twee weken terug las ik in de Leeuwarder Courant een artikel over onterechte bemiddelingskosten die worden gevraagd aan studenten. Een belangrijk onderwerp voor Leeuwarden, aangezien onze stad steeds een grotere studentenstad wordt. Daarom heb ik, namens de fractie, schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Ik hoop voor de het reces nog een reactie te…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 juni 2018 dinsdag 19 juni 2018
Realisatie plan Middelsee

Realisatie plan Middelsee

Woensdagavond 13 juni heeft de gemeenteraad besloten tot de bouw van een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van de stad, genaamd Middelsee. Een ambitieus en prachtig plan, wat uit circa 2800 woningen zal gaan bestaan. Voor de behandeling van het plan zijn diverse moties ingediend. Twee moties, van PAL/GroenLinks, dienden wij van harte mede in.…

Bekijk nieuwsbericht